ตักบาตรพระ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร


[ 7 ต.ค. 2555 ] - [ 17287 ] LINE it!
View this page in: English

ตักบาตรพระ 2555

ตักบาตรพระส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
 
การตักบาตรพระ
 
      จากโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ต่อยอดสู่โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป ในวันนี้ DMC NEWS ก็มีบรรยากาศการจัดงาน พร้อมทั้งการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร และในมุมมองเศรษฐกิจว่า โครงการตักบาตรมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
 
        น้ำป่าไหลท่วมเข้าสู่หมู่บ้านอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งวัด รวมถึงบ้านเรือน ทรัพย์สินสิ่งของมีค่า เทือกสวนไร่นา และจิตใจของประชาชน ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงมีดำริให้เร่งจัดส่งความช่วยเหลือ โดยเฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องบริขารไปมอบให้กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
 
ข่าวน้ำท่วม 2555

มูลนิธิธรรมกายช่วยภัยน้ำท่วม

        สำหรับข้าวสารอาหารแห้งทุกชิ้นได้มาจากศรัทธาสาธุชนทั่วประเทศ ที่ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระ 1 ล้านรูป ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จนถึงในปัจจุบันได้เป็นโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย  เป็นโครงการที่เกิดจากดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย  เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรม โดยอาหารที่ได้จะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประชาชนชาวพุทธ ทหาร ตำรวจ  ซึ่งโครงการนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว
 
 ตักบาตรพระ 2555
 
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 86 
 
        จนมาถึงวันนี้ การตักบาตรไม่ใช่แค่เพียงส่งกำลังใจและข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้ที่เดือดร้อนใน 4 จังหวัดภาคใต้ และผู้ประสบภัยเท่านั้น แต่อาหารตักบาตรทุกชิ้นมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการบริษัทค้าปลีกอย่าง บริษัทเทสโก้ โลตัส หรือ บริษัท เดอะมอลกรุ๊ป ให้ความเห็นว่า การตักบาตร คือ การแลกเปลี่ยน ด้วยการซื้อขาย  คนซื้อได้บุญ ผู้ขายได้ระบายของ โรงงานผลิต มีส่วนได้เกื้อกูลกัน
 
        ขณะที่คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า การตักบาตรนอกจากจะฟื้นฟูศีลธรรม  สร้างความปรองดองในประเทศ ยังมีผลพลอยได้ คือ เศรษฐกิจ โดยยกตัวอย่างกิจกรรมการตักบาตร 1 หมื่นรูปที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน ในงานมีพุทธศาสนิกชนในประเทศใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงแรมทุกแห่งถูกจองเต็มหมด ซึ่งงานเดียวมีเงินสะพัดในพื้นที่มากถึง 150 ล้านบาท
 
ตักบาตรพระ 2555 
 
        การตักบาตร นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมดุลทางจิตใจ และเศรษฐกิจให้ควบคู่กันไป  ยังสามารถสร้างความปรองดองในประเทศ เพราะประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ ซึ่งมีประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตกาล นั่นคือ การให้ทาน
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มส. ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระจำพรรษา 9 วัดมส. ยกวัดร้างเป็นวัดมีพระจำพรรษา 9 วัด

แนะวิธีสำหรับผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่แนะวิธีสำหรับผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่

เด็กไกลพ่อแม่ เสี่ยงเสียคน แนะครูเอาใจใส่เด็กไกลพ่อแม่ เสี่ยงเสียคน แนะครูเอาใจใส่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS