คู่ครอง ดวงความรัก ทำนายความรัก


[ 16 มิ.ย. 2557 ] - [ 17515 ] LINE it!

ดวงความรัก ทำนายความรัก คู่ครอง

     มนุษย์โลกผู้ยังเต็มไปด้วยกิเลส เกิดมาก็ย่อมต้องมีความรักทั้งหญิงและชาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเหตุที่ทำให้ชายหญิงรู้สึกรักกันไว้ในสาเกตชาดกพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 19 มีความดังนี้

" ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส "

" ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ การอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ คือการที่เคยอยู่ร่วมกันมา เคยคบหาสนิทสนมชอบพออัธยาศัยกันมา หรือเคยเลี้ยงดูกันมา เคยทำบุญเกื้อหนุนกัน ด้วยการอยู่ร่วมกัน ในกาลก่อน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบัน เป็นเหตุผลที่ชัดเจนอยู่ในตัว คือการเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั้นคือทำให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่ไว้วางใจใน ฐานะเป็นกัลยาณมิตร  "

ทำนายความรัก
ทำอย่างไรให้รักกันนานๆ สิ่งที่ส่งเสริมให้ชีวิตสมรสทุกคู่มีความสุข ราบรื่น มั่นคงยืนยาว มีด้วยกัน 4 ข้อ

     เราจะเห็นว่าการที่ชายและหญิงมารักกันและได้อยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่มีปัจจัยมาจาก 2 ประการ ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุให้รู้ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก คู่ครอง เนื้อคู่ ฯลฯ อีกมากมาย จึงขออธิบายดังนี้

คู่ครอง

     บุพเพสันนิวาส คือ การได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ ภพชาติก่อนๆ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภพชาติต่อๆ มาได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาส หมายถึงการที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ ได้ เช่น พี่กับน้อง พ่อกับลูก แม่กับลูก เพื่อครูกับศิษย์ นายกับบ่าว เป็นต้น การที่มีบุพเพสันนิวาสร่วมกันนี้เมื่อเกิดมาร่วมกัน ก็มักจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมา ทำอะไรตามกัน มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขทราบอย่างนี้แล้วเราก็คงพอจะทำนายความรักของเราเองได้ ไม่ต้องไปพึ่งหมอดูที่คู่กับหมอเดา ให้เปลืองทรัพย์ โดยในเรื่องของคู่ครองนั้น มีความหมาย และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ คือ

คู่ครอง คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบัน

เนื้อคู่ คือ หญิงและชายที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติ

คู่กรรม คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา แต่มักไม่มีความสุข เนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้นเกิดจากวิบากของกรรมที่ทำร่วมกันหรือวิบากกรรมที่มีต่อกันมาส่งผล เช่น อาจเคยทำบาปร่วมกัน หรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อน เป็นต้น

คู่บารมี คือ เนื้อคู่ที่ได้ติดตามกันมา ส่งเสริมกันและกันในทางที่ดี ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับชาติไม่ถ้วน และจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ มักใช้คำนี้กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับ 1 ที่จะได้เป็นคู่ครองกับในชาติสุดท้าย
 
คำว่า รัก คำสั้นๆ แต่ความหมายมากมายนัก
ในความรักมีมิตรภาพซ่อนอยู่

ทำไมถึงต้องเป็นคู่ครอง ทำไมต้องมีความรักต่อกัน

     ดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุที่ชายหญิงได้รักและได้เป็นสามีภรรยากันนั้นมี 2 ปัจจัย คือ การได้อยู่ร่วมกันในกาลก่อน  และการได้เกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบัน แต่เนื่องจากวัฎสงสารยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้นและที่สุดไม่ได้ ชายหญิงแต่ละคนจึงมีคู่ครอง มีความรักมากมายเป็นแสนคน แต่ละชาติที่เกิดมาจึงได้พบเจอเนื้อคู่ได้หลายๆ คนพร้อมกัน หรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้ กรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยนั้น ชายหญิงนั้นก็อาจมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิดที่ได้เกื้อหนุนกันในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วชายหญิงนั้นก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไป

ดวงความรัก ใครจะมาเป็นคู่ครองของเรา

     ด้วยเหตุเมื่อแต่ละคนมีเนื้อคู่จำนวนมากมาย จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าแล้วใครกันเล่าที่สมควรจะได้อยู่เป็นคู่ครองกันมากที่สุด และจะมีวิธีการเลือกอย่างไร แม้จะมีเนื้อคู่จำนวนมากมาย แต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขที่สุด เมื่อพบหน้ากันแล้วไม่อาจตัดใจรักให้ขาดจากกันได้ บุคคลนี้คือ เนื้อคู่ที่ได้อยู่ร่วมกันมามากที่สุดนับภพนับชาติไม่ถ้วน เป็นเนื้อคู่ลำดับที่กฎแห่งกรรมจะจัดสรรการมีคู่ไว้ให้เราเรียบร้อย คือ หากเรามีเนื้อคู่เกิดมาพร้อมกัน ใจเราจะเป็นผู้เลือกเนื้อคู่ลำดับต้นเสมอ เมื่อเลือกแล้วคู่ลำดับอื่นเขาจะหลีกทางและไปหาคู่ของเขาต่อไป นี่แหละคือการเลือกคู่โดยอัตโนมัติตามบุญตามกรรมของแต่ละคน แต่กฎแห่งกรรมก็อาจส่งผลให้คู่ลำดับต้นๆ ได้มาพบกันทีหลัง หลังจากที่อีกฝ่ายได้เลือกคู่ครองไปแล้วซึ่งแม้จะได้พบกันทีหลัง แต่เพราะเป็นคู่ลำดับต้น จิตใจของทั้งคู่ก็จะร้อนรนทนไม่ไหว จึงต้องรักกันอีกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้ต้องหัก ต้องบังคับฝืนใจกันอย่างเต็มทีและเต็มกำลัง ส่วนเหตุที่เนื้อคู่ลำดับต้นมาเกิดในภพชาติเดียวกัน แต่กลับไม่สมกันนั้น มีเหตุเดียว คือ กรรมพลัดพรากได้มาส่งผลเป็นวิบากแก่ทั้งคู่อย่างร้ายแรง หากกรรมนั้นใกล้จะหมดผล เขาทั้งสองก็อาจได้เป็นคู่ครองกันในชาตินั้น แต่หากกรรมนั้นยังรุนแรงอยู่ทั้งสองก็ต้องทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมนั้นให้หมด แล้วจึงจะได้มีวาสนาอยู่ร่วมกันในชาติต่อ ๆ ไป
 
ทำนายความรัก
แก่นแท้ของความรักคือการไว้ใจซึ่งกันและกัน

ทำไมถึงอกหัก ผิดหวังกับความรัก พลัดพรากจากคู่ครอง

     นอกจากการผิดหวังจากเนื้อคู่ลำดับต้นๆ ซึ่งเกิดจากกรรมพลัดพรากแล้ว บางครั้งคนเราก็อาจต้องผิดหวังในความรัก โดยมีเหตุมาจากกรรมทั้งสิ้น คืออยู่กับคู่ครองไม่มีความสุข ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำหรือมีปัญหาให้ทุกข์ใจตลอด เหตุที่เป็นดังนี้ แสดงว่าคู่ครองนั้นไม่ใช่เนื้อคู่ลำดับต้นๆ เนื่องจากกรรมจากการเป็นคนไม่ดี ไม่มีศีลธรรมส่งผลให้ไม่ได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆ หรืออาจเป็นเพราะทั้งสองไม่ใช่เนื้อคู่กัน แต่ทั้งคู่เป็นศัตรูคู่อาฆาต ได้เคยผูกใจเจ็บกันมา ชาตินี้จึงต้องมาแก้แค้นกันเอง และแรงอาฆาตได้ผลักดันให้ทั้งสองมาอยู่ร่วมกัน และแก้แค้นกันเองตามแรงอาฆาตนั้น หรือบางคนรักเขาข้างเดียว อกหักบ่อยครั้ง โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้สนใจด้วยเลย เหตุนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอดีตชาติเคยอาฆาตเขาไว้ แต่เขาไม่ได้อาฆาตตอบและไม่ได้ถือโกรธด้วย ชาตินี้จึงต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียว อย่างนี้ไม่ได้เป็นเนื้อคู่ เป็นเพียงแค่คู่กรรมกันเท่านั้นเอง

แล้วจะทำอย่างไรให้ได้อยู่ร่วมกัน

      เมื่อคู่รักได้อยู่กันอย่างมีความสุข หลายๆ ท่านคงต้องอยากเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันอีก ซึ่งผลกรรมก็ได้จัดสรรการเกิดมาเป็นคู่ครองกันอีกตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่นอกจากการรอให้กรรมเป็นตัวจัดสรรแล้ว เรายังสามารถเลือกที่จะได้พบและอยู่เป็นคู่ครองกับเนื้อคู่ของเราได้ในอนาคต โดยการอธิษฐาน แต่ถึงแม้จะอธิษฐานร่วมกันแล้ว แต่สุดท้ายการได้อยู่ร่วมกันนั้น ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมเป็นตัวกำหนดอยู่ดี การอธิษฐานจิตนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษคือ ในด้านประโยชน์ ทำให้เนื้อคู่ทั้งสองมีโอกาสกลับมาเป็นคู่ครองกันในชาติต่อๆไป ได้ง่าย แต่ในแง่ของโทษ บางครั้งก็ทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติสุข เช่น หากเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้ไม่ได้มาเกิด หรือมาเกิดแล้วแต่ยังไม่ได้พบกัน ฝ่ายที่รออยู่จะไม่สามารถมีคู่ได้ จิตใจไม่รักใคร หรือแม้จะได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆ แต่ก็มีเหตุให้ไม่สมหวังทุกครั้งไป เนื่องจากแรงอธิษฐานนั้นฉุดรั้งไว้ หรือบางครั้งจิตใจมีสังหรณ์อยู่เสมอว่ารอคอยใครอยู่ ทั้งที่ไม่รู้ว่ารอคอยใคร นี่แหละปัญหาที่หลายๆ ท่านเคยเจอ หรือกำลังเป็นอยู่ เราจึงต้องมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของการอธิฐาน ว่าอธิษฐานอย่างไรจึงจะได้คู่ครองตามที่ปรารถนา คือหากแน่ใจว่าเนื้อคู่ที่อธิษฐานจิตกันไว้คงไม่ได้พบเจอกันแน่แล้ว หรืออยากจะปล่อยวางเพื่อมีโอกาสได้ตัดสินใจกับเนื้อคู่ลำดับอื่น สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงอธิษฐานขออนุญาตเนื้อคู่ว่า ขอละคำอธิษฐานนั้น ขอให้ชีวิตได้พบเนื้อคู่ที่สมกัน และได้ใช้ชีวิตคู่อย่างปกติและมีความสุขด้วยเถิด

ความรักคือการให้ ทำนายความรัก
คุณจะไม่อาจรักใครจริงๆ ได้ถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาคนนั้นอย่างแท้จริง

     ทำอย่างไรให้รักกันนานๆ สิ่งที่ส่งเสริมให้ชีวิตสมรสทุกคู่มีความสุข ราบรื่น มั่นคงยืนยาว มีด้วยกัน 4 ข้อ ดังนี้

     1.  มีศรัทธาไปในแนวทางเดียวกัน เช่นถือศาสดาองค์เดียวกัน เชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องกรรมวิบากด้วยกัน เชื่อว่าโลกกลมหรือโลกแบนเหมือนๆกัน เชื่อแนวทางในการดำรงชีวิตรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น ถ้าหากศรัทธาไม่ตรงกันก็คุยกันไม่รู้เรื่อง เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็คุยกันได้ไม่นาน เมื่อคุยกันได้ไม่นานก็เบื่อกันเร็ว อันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้น ไม่จำเพาะเฉพาะคู่รักเท่านั้น ขนาดเพื่อนกันแต่เชื่อไม่เหมือนกันยังยากที่จะเป็นเพื่อนสนิทเลยครับ ศรัทธาที่ร่วมกันปลูกฝังให้มั่นคงย่อมทำหน้าที่สร้างสายตาที่มองไปในทิศเดียวกัน ไม่ก่อความรู้สึกเป็นอื่นจากกัน

     2. มีศีลเสมอกัน คือ มีความคิดงดเว้นข้อประพฤติผิดแบบเดียวกัน เป็นเหตุให้ไม่รังเกียจหรือหมั่นไส้กัน เพราะศีลที่ร่วมรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมทำหน้าที่สร้างความอบอุ่นเชื่อมั่นในกันและกัน สนิทใจ ไว้วางใจกันเป็นมั่นเหมาะ

     3. มีจาคะอันเป็นวิธีคิดแบ่งปันเสมอกัน อย่างน้อยต้องเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันในทางใดทางหนึ่ง ไม่ใช่มีแต่ฝ่ายหนึ่งคิดอยู่ข้างเดียว อีกฝ่ายเอาเปรียบตลอด เช่นอีกฝ่ายสละเงินให้ใช้ อีกฝ่ายสละแรงปรนนิบัติ เป็นต้น การเอารัดเอาเปรียบเกิดจากจาคะที่ไม่เสมอกัน ยิ่งหากต่างฝ่ายต่างคิดเจือจานคนอื่น เห็นข้าวของอะไรไม่ใช้แล้วก็คิดตรงกันว่าน่าบริจาคแก่คนที่เขาไม่มี อย่างนี้ยิ่งไปกันได้ มีโอกาสร่วมบุญกันบ่อยๆ ยิ่งให้คนอื่นมากก็ยิ่งได้ความสุข จาคะที่ร่วมกันยินดีโดยพร้อมเพรียงย่อมก่อความรู้สึกซึ้งใจ เหมือนอยู่ด้วยกันจะเป็นที่พึ่งให้กัน ปลอดภัยร่วมกัน เป็นคู่ครองที่ดี

     4. มีปัญญาเสมอกัน กล่าวทางโลกคือคุยกันรู้เรื่องพูดภาษาเดียวกัน กล่าวทางธรรมคือมีระดับการเห็นตามจริงใกล้เคียงกัน หรืออย่างน้อยเป็นไปในทางเดียวกัน ไม่ใช่พูดคนละภาษา ฝ่ายหนึ่งทำก่อนคิด อีกฝ่ายคิดก่อนทำ หรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูด อีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญา หรือฝ่ายหนึ่งเห็นชัดว่าอะไรๆ ไม่เที่ยง ความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อย แต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่เรื่องน้อยก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต ก็คงนึกระอาหรือหมั่นไส้ในกันเป็นอย่างยิ่ง ปัญญาที่ร่วมเสริมส่งกันและกันย่อมทำหน้าที่สร้างความร่าเริงในการสนทนา และความไม่พรั่นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน
 
ความรักไม่ได้ลงท้ายด้วยน้ำตาเสมอ
ความรักคืออะไรที่คุณยอมและพร้อมจะทุ่มเทให้ ทำนายความรัก

     เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ผู้อ่านคงเข้าใจความรักได้ไม่มากก็น้อย หากคราใดที่ผิดหวังจากความรัก จะได้ทราบว่าสาเหตุลึกๆ แล้วนั้นมาจากสิ่งใดบ้าง แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร ส่วนผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ก็จะได้นำวิธีรักษาคู่ครองให้ครองรักกันไปนานๆ ด้วยวิธีทั้ง 4 ข้อ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในที่นี้ยังมีบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรัก ที่จะขอนำเสนอตามลิงค์ข้างล่างนี้

 
มิวสิควิดีโอ เพลง Universal Love
 

รับชมคลิปวิดีโอuniversal love
ชมวิดีโอuniversal love  MP3 ธรรมะuniversal love   Download ธรรมะuniversal love


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ