ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554


[ 21 ก.พ. 2554 ] - [ 17398 ] LINE it!

">
การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2554
 
สอบบาลี
สอบบาลีสนามหลวง  
 
ในปีนี้มีจำนวนพระภิกษุสามเณรขอเข้าสอบดังนี้
 
1.  ประโยค ป.ธ. 9   จำนวน 451 รูป
2.  ประโยค ป.ธ. 8   จำนวน 637 รูป
3.  ประโยค ป.ธ. 7   จำนวน 971 รูป
4.  ประโยค ป.ธ. 6   จำนวน 962 รูป 
">
5.  ประโยค ป.ธ. 5   จำนวน 1,372 รูป
6.  ประโยค ป.ธ. 4   จำนวน 2,153 รูป 
">
7.  ประโยค ป.ธ. 3   จำนวน 4,523 รูป
8.  ประโยค 1 – 2     จำนวน 24,477 รูป
   
รวมทั้งสิ้น 35,546 รูป
 
">
">
 
">
กำหนดสถานที่สอบบาลีสนามหลวง พ.ศ. 2554
 
">
สอบครั้งแรก
 
ประโยค ป.ธ. 9 
">
1.ทุกสำนักเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 451 รูป สอบที่วัดสามพระยา
">
 
ประโยค ป.ธ. 8 
">
1.ทุกสำนักเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 637 รูป สอบที่วัดสามพระยา
">
 
ประโยค ป.ธ.7 
">
1.ทุกสำนักเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 971 รูป สอบที่วัดสามพระยา
 
สามเณรเรียนภาษาบาลี
การเรียนบาลีเรียนได้ตั้งแต่เป็นสามเณร
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
 
สถิติการสอบบาลีสนามหลวง ปี 2553 ครั้งที่ 1
">


 ส่งสอบ  สอบได้สอบไม่ผ่าน สอบได้% 
ป.ธ. 9
455 43
343
11.14%
 ป.ธ. 8
639
 66 328 16.75%
 ป.ธ. 7
 897 122 457 21.07%
 ป.ธ. 6
 1,018 284 410 40.92%
 ป.ธ. 5
 1,430 205 343 24.67%
 ป.ธ. 4
 2,014 281 762 20.97%
 ป.ธ. 3
 4,505 576 1,406 17.44%
 ป.ธ. 1 - 2
 22,744 1,657 5,532 12.17%
รวม
33,702
 3,234 12,581 15.30%

 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ