พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) รองสมเด็จพระราชาคณะ


[ 23 ก.พ. 2555 ] - [ 18260 ] LINE it!

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม
 
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
 
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสามพระยา
 
ประวัติ
 
        พระพรหมดิลก นามเดิม เอื้อน นามสกุล กลิ่นสาลี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
        อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดมหาพล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการพัฒน์ ฉายา ติสฺสสุวณฺโณ วัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการคต ฉายา โฆสิโต วัดมหาพล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นามพระอนุสาวนาจารย์ พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนฺทโร) วัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๖ ปริญญาโท (สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๒๙ ปริญญาเอก (สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
 
งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี - ปทุมธานี - สมุทรปราการ)
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะภาค ๑๔ (นครปฐม - สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี - สมุทรสาคร)
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีปริยัติบดี
พ.ศ. ๒๕๓๗ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชปริยัติบดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสุธี
พ.ศ. ๒๕๔๗ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมคุณาภรณ์ (ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ ๗๒ พรรษา)
พ.ศ. ๒๕๕๓ รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ พระพรหมดิลก ปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 
พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก ให้โอวาทท่ามกลางมหาสมาคมแห่งพุทธบริษัท 4 ในโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย ณ พุทธมณฑล
พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก ให้โอวาทท่ามกลางมหาสมาคมแห่งพุทธบริษัท 4 ในโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย ณ พุทธมณฑล


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

ธุดงค์ธรรมชัย โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำธุดงค์ธรรมชัย โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำ

ถ้อยคำอันทรงคุณค่าของพระมหาเถระ ในวันคุ้มครองโลก 2555ถ้อยคำอันทรงคุณค่าของพระมหาเถระ ในวันคุ้มครองโลก 2555Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา