อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 8


[ 14 ธ.ค. 2554 ] - [ 17372 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 13 ธันาวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 8

 
 
 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 8

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 

ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงลูกๆ จะไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้ลูกๆมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
ลูกๆ จะไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้

      อานิสงส์ข้อที่ 8.ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงลูกๆ จะไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ อีกทั้งโรคภัยใดๆ ก็ไม่อาจที่จะเบียดเบียนลูกๆ ได้เลยอีกด้วยเรียกได้ว่าลูกๆจะได้ที่สุดแห่งลาภดังพุทธพจน์ที่ว่า อาโรคยปรมา  ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเอง

เซลล์ในร่างกายของลูกก็จะยังคงสดชื่นและไม่เสื่อมหรือเฉาไปตามอายุขัย
 
เซลล์ในร่างกายของลูกก็จะยังคงสดชื่นและไม่เสื่อมหรือเฉาไปตามอายุขัย

     และยิ่งไปกว่านั้น แม้อายุของลูกจะมากขึ้นเพียงไรก็ตามแต่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของลูกก็จะยังคงสดชื่นและไม่เสื่อมหรือเฉาไปตามอายุขัย   อีกทั้งเซลล์ทุกเซลล์ก็พร้อมที่จะต่อต้าน ป้องกันเชื้อโรคได้อย่างเข้มแข็งอยู่เสมออีกด้วย 
 
วิบากกรรมต่างๆ ที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตให้เจือจางเบาบางลงไปได้ 
 
วิบากกรรมต่างๆ ที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตให้เจือจางเบาบางลงไปได้

      ถึงแม้ว่าในภพชาติปัจจุบันนี้ ลูกๆ อาจจะมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอหรือเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคไข้หวัด, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคหัวใจ, หรือโรคมะเร็ง เป็นต้น แต่ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่า จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตให้เจือจางเบาบางลงไปได้ ซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ โรคภัยไข้เจ็บหรืออาการเจ็บป่วยที่ลูกๆ เป็นอยู่ก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางลงไป แล้วลูกๆ ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งลูกๆ สามารถหายป่วยได้อย่างเป็นอัศจรรย์

ด้วยบุญทอดผ้าป่านี้จะไปช่วยทำให้ความเจ็บป่วยที่ลูกๆ เป็นอยู่สามารถทุเลาเบาบางลงไปได้
 
ด้วยบุญทอดผ้าป่านี้จะไปช่วยทำให้ความเจ็บป่วยที่ลูกๆ เป็นอยู่สามารถทุเลาเบาบางลงไปได้
 
      หรือ ถึงแม้อาการเจ็บป่วยที่ลูกๆ เป็นอยู่จะยังไม่หายในปัจจุบัน แต่ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่า ที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลัง   และได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ นี้ จะไปช่วยทำให้ความเจ็บป่วยที่ลูกๆ เป็นอยู่สามารถทุเลาเบาบางลงไปได้
 
      ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกๆ ที่ได้ทำบุญทอดผ้าป่ากำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่านี้เอง จะไปช่วยทำให้ความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาจากโรคร้ายนี้ลดน้อยถอยลงไปซึ่งจะเป็นผลทำให้ลูกๆ สามารถที่จะดึงใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็นึกถึงบุญได้มากขึ้น   เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้บุญทุกๆ บุญที่ลูกๆ ได้เคยสั่งสมเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผลมากขึ้นตามไปด้วยและทันทีที่บุญต่างๆ ได้ช่องตามมาส่งผลความเจ็บปวดทรมานก็จะยิ่งทุเลาเบาบางลงไปได้อีกนั่นเอง 
 
บุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าสามารถที่จะช่วยต่ออายุขัยของลูกๆ ให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย 
 
บุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าสามารถที่จะช่วยต่ออายุขัยของลูกๆ ให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

      และที่ยิ่งไปกว่านั้น บุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้ ยังสามารถที่จะช่วยต่ออายุขัยของลูกๆ ให้เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย เช่น ถ้าลูกๆ จะต้องหมดอายุขัยที่อายุ  95  ปีด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้อายุขัยของลูกๆ ยืนยาวไปได้อีกเป็น 100 ปี หรือ 120 ปี เป็นต้น ซึ่งอายุขัยจะยืดไปได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังบุญที่ลูกๆ ได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในภพชาติปัจจุบันนี้เป็นหลักคือถ้าลูกๆ ตั้งใจสั่งสมบุญไว้มาก   กอปรกับสภาพจิตใจของลูกๆ ก็มีความผ่องใสและสว่างไสว ก็จะส่งผลทำให้บุญเก่าที่ลูกๆ ได้เคยสั่งสมเอาไว้ในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผลมากขึ้น  เมื่อบุญเก่า มาส่งผลร่วมกับบุญใหม่ที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้เช่นนี้    ก็จะเป็นผลทำให้อายุขัยของลูกๆ ยืนยาวนานยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง 
 
ผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าจะติดตามตัวลูกๆ ไปส่งผลในภพชาติต่อๆ ไปเป็นผลทำให้ลูกๆ จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  และมีอายุที่ยืนยาว 
 
ผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าจะติดตามตัวลูกๆ ไปส่งผลในภพชาติต่อไป
เป็นผลทำให้ลูกๆ จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีอายุที่ยืนยาว
 
      นอกจากนี้ผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่ายังจะติดตามตัวลูกๆ ไปส่งผลในภพชาติต่อๆ ไปอีกด้วยซึ่งจะเป็นผลทำให้ลูกๆ จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีอายุที่ยืนยาวกว่าอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคนั้นยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย    เช่น ถ้าตัวลูกมาเกิดในยุคของคนอายุ 10,000 ปี ตัวลูกก็จะมีอายุขัยที่มากกว่าหมื่นปี เป็นต้น

ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้กิดมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่แข็งแรงมากกว่ามนุษย์ธรรมดา
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้กิดมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่แข็งแรงมากกว่ามนุษย์ธรรมดา

     และถ้าลูกๆ หมั่นสั่งสมบุญทุกๆ บุญอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งบุญบารมีของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว    ด้วยผลแห่งบุญนี้เองจะส่งผลทำให้ลูกๆ จะเกิดมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่แข็งแรงคือลูกๆ จะมีพละกำลังที่มากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วๆ ไป

      ดังนั้นไม่ว่าลูกๆ คิดจะยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของใดๆ ก็ตาม   แม้ว่าสิ่งของนั้นจะหนักหรือใหญ่เกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะยกหรือเคลื่อนย้ายได้   แต่สำหรับลูกๆ แล้ว แค่เพียงลูกๆ ได้สัมผัสหรือแตะเบาๆไปที่สิ่งของชิ้นนั้น สิ่งของชิ้นนั้นก็จะเคลื่อนหรือถูกยกได้อย่างง่ายๆ สบายๆโดยที่ลูกๆ จะไม่รู้สึกหนักหรือเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว

หากลูกๆ ต้องการที่จะยกรถสิบล้อคันใหญ่ๆเพียงแค่ลูกๆ ใช้สองนิ้วคีบไปที่รถรถนั้นก็จะลอยอย่าง สบายๆ 
 
ตัวอย่างเช่น หากต้องการที่จะยกรถสิบล้อคันใหญ่ๆ
เพียงแค่ใช้สองนิ้วคีบไปที่รถรถนั้นก็จะลอยอย่างสบาย
 
      ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากลูกๆ ต้องการที่จะยกรถสิบล้อคันใหญ่ๆ ข้ามกำแพงเพียงแค่ลูกๆ ใช้สองนิ้วน้อยๆ คีบไปที่รถ   รถสิบล้อนั้นก็จะลอยข้ามกำแพงไปได้อย่าง สบายๆ หรือถ้ามีก้อนหินก้อนใหญ่มหึมาขนาดเท่ากับตึก มาขวางทางอยู่ เพียงแค่ลูกๆ ใช้ปลายนิ้วสะกิดหรือสัมผัสเบาๆ   หินก้อนนั้นก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปได้อย่างง่ายๆ โดยที่ลูกๆ ไม่ต้องออกแรงเลย
 
มหาอุบาสิกาวิสาขาที่มีพละกำลังเท่ากับช้าง 5 เชือกมารวมกัน 
 
มหาอุบาสิกาวิสาขาที่มีพละกำลังเท่ากับช้าง 5 เชือกมารวมกัน

     เหมือนดังเช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาที่มีพละกำลังเท่ากับช้าง 5 เชือกมารวมกันซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระราชาทรงมีพระประสงค์จะทดลองกำลังของนางเพราะอยากจะรู้ว่านางจะมีกำลังมากอย่างนั้นจริงหรือไม่
เมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ปล่อยช้างตกมันดุเชือกหนึ่ง เพื่อให้วิ่งไปชนมหาอุบาสิกาวิสาขา   เมื่อนางเห็นน้องช้างวิ่งตรงเข้ามาอย่างเร็วแรงนางก็ไม่ได้รู้สึกตกใจกลัวหรือหวาดผวาแต่อย่างใด แต่นางกลับมีอาการเป็นปกติราบเรียบแบบคนมีบุญที่รู้พละกำลังของตัวเอง
 
มหาอุบาสิกาวิสาขาใช้นิ้วจับไปที่งวงของช้างแล้วก็ผลักไปเบาๆช้างตกมันก็ไถลลื่นไปกองกับพื้นในทันที
 
มหาอุบาสิกาวิสาขาใช้นิ้วจับไปที่งวงของช้างแล้วก็ผลักไปเบาๆ
ช้างตกมันก็ไถลลื่นไปกองกับพื้นในทันที

      จากนั้น มหาอุบาสิกาวิสาขาก็ได้คิดว่า “ถ้าเราจะจับช้างเชือกนี้อย่างเต็มกำลังของเราแล้ว ช้างก็จะตายเราก็จะบาป  และพระราชาก็จะเสียช้างไปอีกทั้งเราก็จะเสียศีลเพราะไปทำให้ช้างตายอีกด้วย” ด้วยความที่มหาอุบาสิกาวิสาขามีเมตตาไม่อยากให้ช้างตายนี้เอง นางจึงเผชิญหน้ากับช้างพร้อมกับส่งรอยยิ้มแล้วก็แผ่เมตตาไปให้ แต่ช้างนั้นกลับไม่สนใจสิ่งใดเลย ทันทีที่ช้างวิ่งมาถึงตัวมหาอุบาสิกาวิสาขานางก็ใช้นิ้วอันนุ่มนวลของนางจับไปที่งวงของช้างแล้วก็ผลักไปเบาๆ ด้วยลีลาที่นุ่มนวลทันใดนั้นเอง ช้างตกมันเชือกนั้นก็ไถลลื่นไปกองกับพื้นในทันที

แม้จะมีอายุที่มากขึ้นจนเป็นผู้สูงวัยแต่เรี่ยวแรงและกำลังจะไม่ตกลงไปเลยจะยังคงแข็งแรงไปจนกระทั่งลูกๆ หมดอายุขัย
 
แม้จะมีอายุที่มากขึ้นจนเป็นผู้สูงวัยแต่เรี่ยวแรงและกำลังจะไม่ตกลงไปเลย
จะยังคงแข็งแรงไปจนกระทั่งลูกๆ หมดอายุขัย

     จากเรื่องราวพละกำลังของมหาอุบาสิกาวิสาขา ลูกๆ นักเรียนอนุบาลจะเห็นว่าถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว   สิ่งอัศจรรย์ที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะจินตนาการได้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเรื่องของอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าข้อที่ 8. นี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะนอกจากผลแห่งบุญจะทำให้ลูกๆ มีพละกำลังแบบเกินควรเกินคาดยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาๆ แล้ว แม้ลูกจะมีอายุที่มากขึ้นจนเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ตาม แต่เรี่ยวแรงและกำลังของลูกๆ จะไม่ตกลงไปเลย คือลูกๆ จะยังคงแข็งแรงไปจนกระทั่งลูกๆ หมดอายุขัยนั่นเอง
    
      ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  
 
รับชมวิดีโอ

 
ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5 อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อริยมรรค เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ ตอนที่ 2อริยมรรค เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ ตอนที่ 2

กฐินสัมฤทธิ์ของคุณครูไอโกะกฐินสัมฤทธิ์ของคุณครูไอโกะ

มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 9มหาเสนาบดี ผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 9Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน