ธุดงค์ธรรมชัย หลวงปู่ทองคำ


[ 4 ม.ค. 2557 ] - [ 16221 ] LINE it!

 
ธุดงค์ธรรมชัย หลวงปู่ทองคำ
 
โดยพระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร
 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 
 
พระเดชพระคุณหลวงปู่คือใคร

     พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร คือผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนได้เข้าถึงพระธรรมกาย ด้วยการตั้งใจปฏิบัติคันถธุระและวิปัสสนาธุระมาโดยต่อเนื่องไม่ขาดเลยตลอด 11 พรรษา และได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า "แม้เลือดเนื้อจะ แห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ถ้านั่งลงไปแล้ว ไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็น จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ จนตลอดชีวิต” ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมครั้งนั้น ทำให้หลวงปู่ได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ในที่สุด

     เมื่อหลวงปู่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้สอนศิษยานุศิษย์ให้ได้เข้าถึงธรรมตามท่านเป็นจำนวนมาก ท่านได้ศึกษาวิชชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเป็นตัวอย่างของพระภิกษุผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เป็นพระนักปฏิบัติธรรมและเป็นพระนักพัฒนา ชื่อเสียงและคุณงามความดีของหลวงปู่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก
 


ทำไมต้องหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำ

     พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ดังนั้นท่านจึงมีศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านจากทั่วทุกมุมโลก การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำแท้เป็นการประกาศให้โลกรับรู้ถึงคุณงามความดีของท่าน จะทำให้ชาวโลกต่างสงสัยและเกิดคำถามตามมาอย่างนับไม่ถ้วนว่า "บุคคลในรูปทองคำนี้คือใคร มีคุณธรรมอย่างไร" แสดงว่าหลวงปู่ต้องมีคุณธรรมอย่างยิ่งจนมีผู้เคารพศรัทธาจำนวนมาก และรวบรวมทองคำบริสุทธิ์หนักถึง 1 ตันมาหล่อรูปเหมือนของท่านขึ้นมาก การนำธาตุทองคำซึ่งมีมูลค่ามากมาหล่อเป็นองค์ท่านนี้ เป็นการแสดงออกว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่เปี่ยมล้น
 


เทวรถหลวงปู่ คืออะไร

     ภาพนี้คือ "เทวรถหลวงปู่" คือรถที่จำลองมาเพื่ออัญเชิญหลวงปู่ทองคำในการเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ สีชมพูนั้นคือกลีบดอกบัวที่ซ้อนกันหลายกลีบเป็นรูปทรงเทวรถ
 

     แท้จริงแล้วเทวรถ ก็คือ รถของเทวดาอันเป็นทิพย์ เป็นรถที่เกิดจากกำลังแห่งบุญครั้งที่เทพบุตรเทพธิดายังเป็นมนุษย์ได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้ว เมื่อบุญส่งผลจึงบังเกิดเป็นทิพยสมบัติอันวิจิตรอลังการ เทวรถนี้ก็เป็นผลจากบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วเช่นกัน เรื่องของเทวรถมีกล่าวไว้มากมายในพระไตรปิฎก ส่วนเทวรถอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำนี้ เป็นการจำลองแบบของเทวรถที่เกิดด้วยกำลังแห่งบุญอันสวยงามและประณีต จึงเหมาะสมที่จะอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำนี้
 
 

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์

     เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางของสถานที่สำคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ได้แก่ 1.สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ คือบริเวณแผ่นดินรูปใบบัว จ.สุพรรณบุรี (Lotus Land) 2.สถานที่เกิดในเพศสมณะ(สถานที่บวช) คือวัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 3. สถานที่เกิดด้วยกายธรรม(สถานที่บรรลุธรรม) คือวัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี 4.สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายเป็นครั้งแรก คือวัดบางปลา จ.นครปฐม 5.สถานที่ทำวิชชาธรรมกาย คือวัดปากน้ำภาษีเจริญ 6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย คือวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
 


    พระธุดงค์ธรรมชัยได้เดินธุดงค์บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมและระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆของท่าน ระหว่างที่พระธุดงค์จาริกไปยังเส้นทางต่างๆก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมไปด้วย นั่นคือการเดินทำสมาธิหรือเดินจงกลม เมื่อสาธุชนมาต้อนรับพระธุดงค์ก็ได้บุญในการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านไปด้วยทำไมต้องเดินธุดงค์ธรรมชัย

     พระธุดงค์ธรรมชัยทุกรูปก่อนที่จะออกเดินธุดงค์นั้น ตลอด 6 เดือนได้ตั้งใจนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งใจรักษาศีล 227 ข้อให้บริบูรณ์เพื่อเป็นพระแท้ และเมื่อรับกฐินแล้วก็ได้ทำตามพุทธประเพณีคือออกจาริกเพื่อโปรดผู้ที่มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมในป่าบ้างในเมืองบ้างเพื่อประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในการเข้าถึงธรรม เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในเมืองก็มีมหาชนมาคอยต้อนรับโปรยดอกไม้ประดับ ประดาด้วยธงต่างๆมากมาย และมหาชนก็ได้โอกาสในการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ฟังพระสัทธรรม และมีดวงตาเห็นธรรมจำนวนมากมาย

      พระธุดงค์ธรรมชัยก็ได้ออกจาริกโดยตลอดเส้นทางเดินธุดงค์ก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไปด้วยเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ผู้ที่มาต้อนรับ และเป็นการเดินบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เพื่อระลึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทำให้เกิดความสมานสมัคคีของพุทธบริษัท 4 ในการอุปัฏฐากพระธุดงค์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2557ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2557

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์