พญานาค ศัตรูของพญานาค


[ 1 ส.ค. 2554 ] - [ 17552 ] LINE it!

วันออกพรรษาวันมหาปวารณาบั้งไฟพญานาคกำเนิดพญานาคคลิปพญานาคพญานาคคือหนังสือพญานาคคนเห็นพญานาค

พญานาค

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพญานาค และคาถาอาลัมพายน์

พญานาค ศัตรูของพญานาค
 

 
พญานาคมีครุฑเป็นศัตรู
 
นาคกับครุฑเป็นคู่ปรับกันมานาน
 
 
นาคแม้จะมีฤทธิ์มากมายแต่มิใช่ว่าจะไม่มีผู้ทำร้ายได้ ผู้ที่เป็นศัตรูของพวกนาคอาจ ได้แก่
 
     1. พวกหมองูที่มีมนต์ทิพย์และโอสถทิพย์ ซึ่งได้รับจากพวกครุฑ มนต์นั้นชื่อ “อาลัมพายน์” 1 เป็นวิชาสะกดจิตอย่างหนึ่งที่ใช้สะกดจิตพวกนาค เมื่อสาธยายแล้วพวกนาคจะกลัวจนรีบหนีไปเพราะคิดว่าเป็นครุฑ หรือหมดแรงเพราะเสียงมนต์นั้นเป็นประดุจเหล็กร้อนยอนเข้าไปในหู ต่อจากนั้นพวกหมองูก็ทาร่างกายของตนด้วยทิพยโอสถ เคี้ยวกินเล็กน้อยกับประพรมกายของตน แล้วร่ายทิพยมนต์เข้าไปหานาค พ่นโอสถปนน้ำลายลงบนร่างของนาค ด้วยอานุภาพของโอสถและมนต์ ผิวของนาคได้เป็นดุจพุพองผุดขึ้นในที่ที่น้ำลายถูกต้อง ต่อจากนั้นหมองูจึงจับที่หางฉุดออกมาให้นอนเหยียด เอาไม้ตีนแพะกดหรือใช้เท้าเหยียบกดไว้ทำให้อ่อนกำลังแล้วจับศีรษะให้มั่น ดึงให้อ้าปาก แล้วพ่นน้ำลายลงในปาก ทำงายฟันและเขี้ยวด้วยกำลังมนต์โอสถจนเลือดเต็มปากนาค แล้งจึงนำเอานาคไปใช้ได้ตามปรารถนา
 
พญานาคถูกครุฑไล่ล่า
 
พญาครุฑเมื่อจะจับนาคก็จะเนรมิตอัตภาพ 150 โยชน์  ใช้ลมปีกพัดน้ำ ในทะเลแหวกออกเป็น 2 ส่วน
 
     2. พวกครุฑ ซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับโดยตรงที่นาคกลัวที่สุด เพราะมีฤทธิ์มีกำลังมากกว่าเหมือนพวกนกใหญ่ย่อมเป็นศัตรูของงูเล็กฉะนั้น พญาครุฑเมื่อจะจับนาคก็จะเนรมิตอัตภาพ 150 โยชน์  ใช้ลมปีกพัดน้ำ ในทะเลแหวกออกเป็น 2 ส่วน แล้วเฉี่ยวเอานาคแม้ยาวพันวาที่หางให้หัวห้อยลงเพื่อที่จะให้ขยอกเหยื่อที่พญานาคนั้นใช้ปากคาบคาบไว้ทิ้ง บินไปทางยอดป่าไม้ มุ่งหน้าไปโกฏิสิมพลี (ป่าไม้งิ้ว) แล้วให้พญานาคนอนบนด้านหลังของลำต้นไม้ ฉีกท้องกินมันข้นของพญานาคแล้วทิ้งซากที่เหลือลงทะเลไป 2
 
พญานาคโดนครุฑจับได้
 
พญานาคโดนครุฑจับที่คอเพื่อไปกินเป็นอาหาร
     เดิมทีพวกครุฑไม่รู้วิธีจับนาค เวลาจับนาคไปจับที่หัวแล้วนำไปได้ ภายหลังพวกนาครู้วิธีเอาตัวรอด ด้วยการกลืนก้อนหินไว้ในท้องทำให้หนัก ครุฑเมื่อจับที่หัวนาคจึงไม่สามารถฉุดไปได้ทัน ก็ถูกน้ำท่วมทับตายเป็นอันมาก ภายหลังพวกครุฑรู้ความลับของนาคนี้จากชีเปลือยชื่อกรัมปิยะซึ่งถามความลับนี้จากนาคที่มาอุปัฏฐากตน จึงจับนาคที่หางให้ห้อยลงสำรอกหินออกจึงโฉบเอาไปได้ทันก่อนน้ำจะมา แต่อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าครุฑจะจับนาคได้ทุกจำพวก มีบางจำพวกที่ครุฑไม่สามารถเฉี่ยวได้ ซึ่งได้แก่นาค 7 จำพวก3 นี้ คือ
 
     1.นาคที่ชาติสูงกว่า
     2.นาคกัมพลอัสสดร
     3.นาคธตรัฐ
     4.นาคที่อยู่ในมหาสมุทรสัตตสีทันดร
     5.นาคที่อยู่บนแผ่นดิน
     6.นาคที่อยู่ที่ภูเขา
     7.นาคที่อยู่ในวิมาน
 
บรรดานาค 7 ประเภทเหล่านั้น
 
พญานาคที่มีตระกูลสูงกว่าครุฑ ครุฑจะจับกินไม่ได้
 
ครุฑจะจับนาคที่มีตระกูลสูงกว่าไม่ได้

พญานาค 

นาค 7 ประเภท

 
     1. นาคที่มีกำเนิดสูงกว่าครุฑ เช่น นาคเป็นชลาพุชะกำเนิด ครุฑที่เป็นอัณฑชะซึ่งเป็นกำเนิดที่ต่ำกว่าก็ไม่สามารถเฉี่ยวไปได้ แต่ครุฑโอปปาติกะที่มีชาติสูงกว่าย่อมเฉี่ยวเอานาคทุกกำเนิดไปได้
 
พญานาคเสนาบดี
 
นาคที่เป็นเสนาบดีจะไม่ถุกครุฑจับกิน
 
     2. นาคพวกกัมพลอัสสดรเป็นนาคเสนาบดี อาศัยอยู่ที่เชิงเขาสิเนรุ ครุฑทุกตัวเห็นนาคเหล่านั้นในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไม่สามารถจะเฉี่ยวเอาไปได้
 
พญานาคมีท้าววิรูฬปักษ์เป็นราชานาค
 
นาควิรูฬปักษ์ ครุฑตัวไหนก็ไม่อาจเฉี่ยวไปกินได้
 
     3.นาควิรูฬปักษ์ เป็นนาคราชา ครุฑตัวไหนก็ไม่สามารถจะเฉี่ยวเอาไปได้
 
พญานาคที่อยู่ในมหาสมุทรสัตตสีทันดร
 
มหาสมุทรสัตตสีทันดรนั้นคือทะเลระหว่างภูเขา 7 ลูกที่ล้อมเขาสิเนรุ
 
     4.นาคเหล่าใด อยู่ในมหาสมุทรสัตตสีทันดร ครุฑตัวไหนก็ไม่สามารถจะเฉี่ยวเอานาคเหล่านั้นไปได้ เพราะเหตุที่ใครๆ ไม่สามารถจะทำให้หวั่นไหวได้ในที่ไหนๆ (ในมหาสมุทรสัตตสีทันดรนั้นคือทะเลระหว่างภูเขา 7 ลูกที่ล้อมเขาสิเนรุ)
 
พญานาคที่อาศัยอยู่ตามแผ่นดินภูเขา จะไม่โดนครุฑจับได้
 
นาคที่อยู่ตามแผ่นดิน ภูเขา ครุฑจะเข้าไปจับไม่ได้
 
     5-6. พวกนาคที่อยู่ตามแผ่นดิน ภูเขา เป็นต้น จะมีโอกาสที่หลบซ่อนทัน ฉะนั้นครุฑจึงไม่สามารถจะเฉี่ยวเอานาคแม้เหล่านั้นไปได้
 
พญานาคอาศัยในวิมาน
 
ครุฑไม่สามารถเข้าไปจับนาคที่อยู่ในวิมานได้
 
     7.นาคที่อยู่ในวิมาน เพราะอยู่ลึกและเป็นอาณาเขตธรรมเนียม ครุฑก็ไม่สามารถกล้ำกรายได้
 
พญานาคโดนครุฑไล่จับกินเป็นอาหาร
 
ครุฑไล่จับนาคไปกินเป็นอาหารอันโอชะ
 
      ส่วนนาคเหล่าใดอยู่บนหลังละลอกคลื่นในมหาสมุทร ครุฑบางตัวที่ทัดเทียมกันหรือประณีตกว่า จึงสามารถเฉี่ยวเอานาคเหล่านั้นไปได้

กรรมที่ทำให้เป็นนาค

 
พญานาค กรรมที่ทำให้เป็นพญานาค
 
พวกทำกุศลปนไปด้วยราคะ ความกำหนัดยินดีตายไปก็ไปเกิดเป็นพวกนาคได้
 
      1. ทำกรรมทั้งสองอย่างคือทั้งกุศลและอกุศลกรรม 4 เมื่อทำทานก็ตั้งความปรารถนาเพื่อเกิดเป็นนาค เมื่อตายไปก็เกิดเป็นนาค หรือพวกทำกุศลปนไปด้วยราคะหนักไปในราคะความกำหนัดยินดีตายไปก็ไปเกิดเป็นพวกนาคได้
 
     2. พวกทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาไว้ก็สามารถเกิดเป็นนาคได้ 5
 
1 สํ.ขนฺธ. ปณีตตรสูตร 27/557
2 ขุ.ชา.อ.โกฏิสิมพลิชาดก 59/397
3 สํ.ขนฺธ.อ.หรติสูตร 27/568
4 สํ.ขนฺธ.อุโบสถสูตร 27/560
5 ขุ.ชา.อ.สังขปาลชาดก 61/670
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอพญานาค ตอนที่ 2 การต่อสู้ระหว่าง พญานาค และ พญาครุฑ
ชมวิดีโอพญานาค ตอนที่ 2 การต่อสู้ระหว่าง พญานาค และ พญาครุฑ   Download ธรรมะพญานาค ตอนที่ 2 การต่อสู้ระหว่าง พญานาค และ พญาครุฑ

 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พญานาค
พญานาค พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องราวพญานาคไว้หลายแห่ง ซึ่งพญานาคก็มีกำเนิดหลากหลาย มีอานุภาพ และในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา พญานาคเกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคอย่างไร
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับศัตรูของพญานาค
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ