พญานาค รวมรูปพญานาค บั้งไฟพญานาค เมืองพญานาค


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 18778 ] LINE it!

พญานาค

พญานาคคือใคร มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร

 
พญานาคทั้ง 4 ตระกูล
 

พญานาค คือ ใคร ?

     *พญานาค เป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ
 
พญานาคแต่ละแบบ
 
พญานาคทั้ง 4 สี 4 ตระกูล
  • ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
  • ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
  • ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
  • ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

 

พญานาคสีทอง
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลวิรูปักษ์จะเป็นสีทอง
 
พญานาคที่มีสีเขียวทั้งตัว
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลเอราปถจะเป็นสีเขียว
  
พญานาคสีรุ้ง
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะจะเป็นสีรุ้ง
 
พญานาคสีดำ
 
ลักษณะของพญานาคในตระกูลกัณหาโคตมะจะเป็นสีดำ
 

พญานาคเกิดได้ทั้ง 4แบบ คือ

แบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที
แบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์
แบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่
แบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม
 
 
พญานาคที่เกิดแล้วโตทันที
 
พญานาคตระกูลที่เกิดแล้วโตทันทีเรียกว่าเกิดแบบโอปปาติกะ
 
พญานาคแบบที่เกิดในครรภ์
 
พญานาคตระกูลที่เกิดจากครรภ์เรียกว่าเกิดแบบชลาพุชะ
 
พญานาคที่เกิดจากไข่
 
พญานาคตระกูลที่เกิดจากไข่เรียกว่าเกิดแบบอัณฑชะ
 
พญานาคที่เกิดจากเหงื่อไคล
 
พญานาคตระกูลที่เกิดจากเหงื่อไคลเรียกว่าเกิดแบบสังเสทชะ
  
    พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครอง ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของ ท้าววิรูปักษ์ ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ
 
พญานาคจีบกัน
 
พญานาคหนุ่มพยายามเกี้ยวพาราสีพญานาคสาวเพื่อหวังจะได้ครอบครอง
 
เมืองพญานาคในแม่น้ำโขง
 
เมืองบาดาลของพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำโขงเป็นภพซ้อนภพกับมนุษย์
 
 
***************
* มก. ขุททกวัตถุขันธกะ เล่ม 9 หน้า 11
* มก. นาคสังยุต เล่ม 27 หน้า 556
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับพญานาค
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พญานาค
พญานาค พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องราวพญานาคไว้หลายแห่ง ซึ่งพญานาคก็มีกำเนิดหลากหลาย มีอานุภาพ และในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา พญานาคเกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคอย่างไร
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เป็นสมาชิก ดีอย่างไร ?เป็นสมาชิก ดีอย่างไร ?

สถานีวิทยุ DMC ในระบบ AMสถานีวิทยุ DMC ในระบบ AM

พื้นที่รับสัญญาณ DMC ทั่วโลกพื้นที่รับสัญญาณ DMC ทั่วโลกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แนะนำช่อง DMC