ปรโลกนิวส์ ตอน ท่านเทพธิดากิมเอง ตอนจบ


[ 23 ก.ย. 2555 ] - [ 16101 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
ปรโลกนิวส์ ตอน ท่านเทพธิดากิมเอง

 
ปรโลกนิวส์ ตอน ท่านเทพธิดากิมเอง ตอนจบ
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ  
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
นายทหารสุดหล่อ ได้เดินทางไปฟังธรรมจากพระเถระ
 
        ต่อจากตอนที่แล้ว......ภายหลังจากที่มหาสงครามระหว่างแคว้นได้สงบลงแล้ว พระราชาก็ได้ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกผนวช ซึ่งข่าวการเสด็จออกผนวชของพระองค์นั้นก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งแคว้น และเมื่อพี่ชายของลูก ในภพชาตินั้น หรือนายทหารสุดหล่อมาดเท่ ซึ่งก็คือพี่สาวของลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ได้เดินทางไปฟังธรรมจากพระเถระ ผู้สืบทอดวิชชาต่อจากพระมหาเถระ จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญ-บาป เรื่องนรก-สวรรค์  หรือเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นต้น แล้ว ตัวเขาก็ได้มาทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรชักชวนตัวลูกให้ไปฟังธรรมกับพระเถระด้วยกัน
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
ด้วยความที่ตัวลูกติดภารกิจงานทางราชการ
จึงทำให้ตัวลูกยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปฟังธรรมร่วมกับพี่ชายได้

      แต่ด้วยความที่ในตอนนั้นตัวลูก ในภพชาตินั้น ก็ยังติดภารกิจงานทางราชการ อีกทั้ง ตัวลูกเองก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลอยู่มากมาย ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูกยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปฟังธรรมร่วมกับพี่ชายของลูก ในภพชาตินั้น หรือนายทหารสุดหล่อมาดเท่ ซึ่งก็คือพี่สาวของลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ได้  แต่ถึงกระนั้นความปรารถนาอยากที่จะไปฟังธรรมจากพระเถระ ก็ยังคงปักแน่นและติดอยู่ในใจของตัวลูกเสมอมา
   
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
เมื่อจัดการกับภารกิจหน้าที่การงานเรียบร้อยแล้ว 
ตัวลูกก็ไม่รอช้าได้รีบเดินทางไปฟังธรรมจากพระเถระในทันที 
 
      ในเวลาต่อมาเมื่อตัวลูกสามารถจัดการกับภารกิจหน้าที่การงานของตัวเองจนลงตัวแล้ว ตัวลูกก็ไม่รอช้าได้รีบเดินทางไปฟังธรรมจากพระเถระในทันที และเมื่อตัวลูกได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระเถระแล้ว ตัวลูกก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง อีกทั้งตัวลูกยังรู้สึกซาบซึ้งในรสแห่งธรรมที่พระเถระได้เมตตาเทศน์สอนเป็นอย่างมากอีกด้วย จนเป็นผลทำให้ตัวลูกเกิดความปรารถนาอยากที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาในทันที         
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
ด้วยความที่คุณแม่เริ่มมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงจึงทำให้ตัวลูกเป็นห่วงกังวลว่า
หากตัวลูกออกบวชจะไม่มีใครมาคอยปรนนิบัติดูแลท่านทั้งสอง

        แต่ด้วยความที่ในตอนนั้นคุณแม่ของลูก เริ่มมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง อีกทั้งคุณพ่อของลูก ก็ได้ปลดเกษียณจากการรับราชการทหารแล้วก็กลับมาพักอยู่ที่บ้าน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวลูก เกิดความรู้สึกเป็นห่วงกังวลขึ้นมาว่า “ ถ้าหากตัวลูกออกบวชแล้วจะไม่มีใครมาคอยปรนนิบัติดูแลท่านทั้งสอง ”และด้วยความรู้สึกเป็นห่วงกังวลที่เกิดจากความกตัญญูกตเวทีของตัวลูกนี้เอง จึงทำให้ตัวลูกยังไม่ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามที่ตัวลูกได้ตั้งใจเอาไว้ แต่ถึงกระนั้นตัวลูกก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง พร้อมกับทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรชักชวนให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ของพระเถระอยู่เป็นประจำ 
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 

ต่อมาตัวลูกสามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวและมีคนมาช่วยปรนนิบัติดูแลคุณพ่อคุณแม่
ตัวลูกก็ไม่รอช้าได้ตัดสินใจออกบวชระยะสั้นในทันที
   
     ในเวลาต่อมาเมื่อตัวลูก สามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัว และก็มีคนมาช่วยปรนนิบัติดูแลคุณพ่อคุณแม่แทนตัวลูกอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ตัวลูกก็ไม่รอช้าได้ตัดสินใจออกบวชระยะสั้นตามความปรารถนาของตัวลูกในทันที ซึ่งในระหว่างที่ตัวลูกกำลังบวชเป็นพระอยู่นั้น ตัวลูกก็ได้ตั้งใจฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้  ควบคู่ไปกับบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และเมื่อตัวลูก ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังเช่นนั้นแล้ว ในไม่ช้าตัวลูกก็สามารถทำใจหยุดใจนิ่งจนเข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัด ใส  สว่างได้ในที่สุด
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ตัวลูกได้เข้าถึงดวงธรรมภายในและเมื่อถึงคราวหมดอายุขัย
ก็ได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรี

       และเมื่อตัวลูก ได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัด ใส สว่างแล้ว ตัวลูกก็เกิดความรู้สึกเป็นสุขใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิต อีกทั้งตัวลูกยังเกิดความรู้สึกอยากที่จะเผื่อแผ่ความสุขที่ตัวเองได้เข้าถึงนี้ไปยังบุคคลรอบข้างอีกด้วย และเมื่อความรู้สึกเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาภายในใจของลูกแล้ว ตัวลูกจึงได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆ นายทหารให้มาบวชกันอย่างมากมาย ซึ่งตัวลูก ก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรม.และรักษาดวงธรรมภายในกลางกายเอาไว้ได้อยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงคราวที่ตัวลูก หมดอายุขัยและละจากโลกไปแล้ว ตัวลูกก็ได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างาม
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
น้องชายของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นคนที่รักในงานศิลปะ
ตัวเขาได้ทุ่มเทเดินทางไปเรียนดนตรีกับอาจารย์ที่เก่งๆ ตามเมืองต่างๆ อยู่เสมอๆ
 
      ส่วนเรื่องราวการสร้างบารมีของน้องชายของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้น ตัวเขาก็ได้เกิดเป็นน้องชายของลูกเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้ ซึ่งน้องชายลูก จะเป็นคนที่มี “ความอาร์ทอยู่ในหัวใจ”  คือเป็นคนที่รักในงานศิลปะโดยเฉพาะศาสตร์แห่งดนตรีและด้วยความที่น้องชายของตัวลูกรักในศาสตร์แห่งดนตรีแบบเป็นชีวิตจิตใจนี้เอง จึงทำให้ตัวเขาได้ทุ่มเทเดินทางไปเรียนดนตรีกับอาจารย์ที่เก่งๆ ตามเมืองต่างๆ อยู่เสมอๆ   เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นผลทำให้ตัวเขาเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเป็นอย่างมาก
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
เมื่อน้องชายได้ฟังธรรมจากพระเถระแล้ตัวเขาก็เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น

        และเมื่อวันเวลาผ่านไปน้องชายของลูก ก็ได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่บ้านของตัวเอง ซึ่งอยู่ที่เมืองหลวงของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช หลังจากที่น้องชายของลูก ในภพชาตินั้น ได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่บ้านของตัวเขาเองแล้ว พี่ชายของลูก ในภพชาตินั้น หรือนายทหารสุดหล่อมาดเท่ ซึ่งก็คือพี่สาวของลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ก็ไม่รอช้าได้ชิงช่วงเวลานี้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนน้องชายของลูก ให้ไปฟังธรรมที่วัดใหม่จากพระเถระในทันที และเมื่อน้องชายของลูก ได้ไปฟังธรรมจากพระเถระแล้ว ตัวเขาก็เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น มากขึ้นไปเรื่อยๆ   
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร 
 
น้องชายของลูกได้มาทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับภรรยาและลูกๆ ของเขา
 
       และหลังจากที่น้องชายของลูก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ตัวเขาก็ได้มาทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับภรรยาและลูกๆ ของเขา อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ซึ่งก็เป็นผลทำให้ทุกๆ คนในครอบครัวของเขาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามอย่างเขาไปด้วย เรียกได้ว่าครอบครัวของเขาในภพชาตินั้นเป็นครอบครัวธรรมกาย ที่รักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างสุดๆ เลยทีเดียว สมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมี
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ในเวลาต่อมาน้องชายได้บวชระยะสั้นอยู่ช่วงหนึ่ง
มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีได้เข้าถึงดวงธรรมภายใน
 
       ในเวลาต่อมาน้องชายของลูก ก็ได้หาโอกาสมาบวชระยะสั้นอยู่ช่วงหนึ่งและหลังจากที่ตัวเขาได้ลาสิกขาออกมาแล้ว ตัวเขาก็ได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังจนกระทั่งหมดอายุขัย สำหรับผลการปฏิบัติธรรมของน้องชายของลูก  ตัวเขาก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี  คือได้เข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัด ใส สว่าง และเมื่อตัวเขาละจากโลกไปแล้วตัวเขาก็ได้เดินทางไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้ในที่สุด
 
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนาน
หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดมิได้

         จากเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่า “ ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนานที่หาเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดมิได้นั้นเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเลย แล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏ เพราะทุกๆ ชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาท อีกทั้งจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีและประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส หรือทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนี้ ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัย และมีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ” 

สำหรับเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ก็คงจะต้องจบลงพอสังเขปเพียงเท่านี้   
เอวํ ก็มีด้วยประการละฉะนี้   
 
รับชมวิดีโอ
 
 
กรณีศึกษากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง (Case study in real life)

     บุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวต่อไปนี้ มีตัวตนจริงในปัจจุบัน ประสบชะตากรรมขึ้นลงตามกระแสของวัฏฏะและกฎแห่งกรรม (ชมตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากรายการชีวิตในสังสารวัฏ) ผู้อ่าน-ผู้ชมก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือปฏิเสธในทันที ควรศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา แล้วค่อยนำไปเป็นอุทธาหรณ์ในการดำเนินชีวิตต่อไป

     "วิชชาธรรมกาย" เป็นความรู้ดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปรู้ไปเห็นเรื่องราวกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายในภพภูมิต่างๆ ตรงตามพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก วิชชาธรรมกายจึงเป็นหลักฐานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยตลอดกาล (อกาลิโก)


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน