อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 12


[ 24 ธ.ค. 2554 ] - [ 16104 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 20 ธันาวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 12
 
 
พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 12

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้เพศบริสุทธิ์ คือได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้เพศบริสุทธิ์ คือได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้ 
 
        อานิสงส์ข้อที่ 14. ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งอย่างเต็มที่เต็มกำลัง  และได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ
 
        ด้วยผลแห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ลูกๆ ได้เพศบริสุทธิ์ คือได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้  ซึ่งถ้าหากลูกๆ ได้เกิดเป็นสุภาพบุรุษชาย ก็จะสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง คือ บวชได้ นั่นเอง
 
 โรคมะเร็งทรวงอก หรือโรคหัวใจ  เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมกาเมฯ ที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในภพชาติก่อนๆ  
 
 โรคมะเร็งทรวงอก หรือโรคหัวใจ  เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมกาเมฯ ที่ลูกๆ
ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในภพชาติก่อนๆ
 
        ซึ่งถ้าหากในภพชาติปัจจุบันนี้ ลูกๆ บางคน ไม่ได้เกิดเป็นชายจริงหญิงแท้ หรือต้องมาป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งทรวงอก หรือโรคหัวใจ  เป็นต้น อันเนื่องมาจากวิบากกรรมกาเมฯ ที่ลูกๆ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในภพชาติก่อนๆ กำลังได้ช่องตามมาส่งผล ไม่ว่าจะเป็น วิบากกรรมที่ตัวลูกได้เคยเจ้าชู้และแอบไปมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง กับภรรยาของคนอื่น  หรือแอบไปมีสัมพันธ์กับคนรักของตัวเองก่อนวัยอันควร โดยที่คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นด้วย หรือไม่รับทราบ เป็นต้น
ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เจือจางเบาบางลงไปได้
 
ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เจือจางเบาบางลงไปได้
 
        แต่ด้วยผลแห่งบุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง ที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังและได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ นี้ ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เจือจางเบาบางลงไปได้
 
        ยิ่งถ้าหากลูกๆ หมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญนี้อยู่บ่อยๆ ตั้งแต่ก่อนทำ  กำลังทำ  และหลังจากทำไปแล้ว บุญจากการทำบุญทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งที่ลูกๆ ได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้    ก็จะยิ่งไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆ จากภพชาติในอดีต ให้มาช่วยตัดรอนวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ให้เบาบางเจือจางยิ่งๆ ขึ้นไป
 
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันเกิดจากวิบากกรรมกาเมฯ  ที่ลูกๆ กำลังประสบอยู่ ก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางและหายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันเกิดจากวิบากกรรมกาเมฯ  
ที่ลูกๆ กำลังประสบอยู่ ก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางและหายได้อย่างเป็นอัศจรรย์
 
        และเมื่อวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบัน เริ่มเจือจางเบาบางและอ่อนกำลังที่จะส่งผลลงแล้วก็จะเป็นผลทำให้ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันเกิดจากวิบากกรรมกาเมฯ  ที่ลูกๆ กำลังประสบอยู่ ก็จะค่อยๆ ทุเลาเบาบางและหายได้อย่างเป็นอัศจรรย์ เพราะ ผลแห่งบุญดังกล่าวจะไปดึงดูดให้ลูกๆ ได้เจอกับหมอดี   ยาดีนั่นเอง
 
จะเป็นผลทำให้ลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศภาวะที่เป็นอยู่และปรารถนาอยากที่ อัพเกรด ตัวเองให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบ
 
 
จะเป็นผลทำให้ลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายใน
เพศภาวะที่เป็นอยู่และปรารถนาอยากที่ อัพเกรด ตัวเองให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบ
 
        ส่วนลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริงหญิงไม่แท้ เมื่อวิบากกรรมกาเมฯ ที่กำลังส่งผลอยู่ในภพชาติปัจจุบัน เริ่มเจือจางเบาบางและอ่อนกำลังที่จะส่งผลลงแล้วก็จะเป็นผลทำให้ลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในเพศภาวะที่เป็นอยู่และปรารถนาอยากที่ อัพเกรด ตัวเองให้เป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบ
 
        เมื่อลูกๆ ที่เป็นชายไม่จริง หญิงไม่แท้ มีความคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว ลูกๆ ก็จะตั้งใจทำตามหลักวิชชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้ นั่นก็คือ ทำทาน,  รักษาศีล โดยเฉพาะ อุโบสถศีลหรือศีล  8 และหมั่นเจริญสมาธิภาวนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 
จะส่งผลทำให้ ตัวลูกได้เกิดเป็นชายที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 
จะส่งผลทำให้ ตัวลูกได้เกิดเป็นชายที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 
        เมื่อใด ที่บุญบารมีในตัวของลูกๆ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เมื่อนั้น ด้วยผลแห่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทั้งทำด้วยตัวเองและออกไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุดๆ นี้เอง ก็จะส่งผลทำให้ ตัวลูกได้เกิดเป็นชายที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   และมีความรู้สึกรักที่จะประพฤติพรหมจรรย์โดยตัวลูกจะไม่ยินดีในเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกันเลย และตัวลูกจะพึงพอใจในการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีแต่เพียงอย่างเดียว
 
แล้วในที่สุด ตัวลูกก็จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว ตัวลูกก็จะเป็นประเภทที่บวชแล้วบวชเลยคือ บวชตลอดชีวิต
 
แล้วในที่สุด ตัวลูกก็จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว
ตัวลูกก็จะเป็นประเภทที่บวชแล้วบวชเลยคือ บวชตลอดชีวิต  
 
        แล้วในที่สุด ตัวลูกก็จะออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว ตัวลูกก็จะเป็นประเภทที่บวชแล้วบวชเลยคือ บวชตลอดชีวิต   บวชตลอดชีพและบวชตลอดชาติ ซึ่งก็จะทำให้ตัวลูกได้มีโอกาสสั่งสมบุญสร้างบารมีและบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังไปจนกระทั่งหมดอายุขัย
 
ส่วนว่า อานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษ ข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร   ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป 
 
  
ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7  
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน