โอวาทอันทรงคุณค่าของพระเถรานุเถระเกี่ยวกับโครงการบวชพระ 100,000 รูป


[ 5 มิ.ย. 2556 ] - [ 17406 ] LINE it!

โอวาทอันทรงคุณค่าของพระเถรานุเถระเกี่ยวกับโครงการบวชพระ 100,000 รูป 
 
พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข
 
พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข 
พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข

      โครงการบวชพระแสนรูป เป็นโครงการที่สำคัญ ซึ่งปีนี้พิเศษคือ มีการบวชสามเณรเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งยังบวชอยู่ ส่วนหนึ่งได้สิกขาลาเพศไป ส่วนหนึ่งที่ยังอยู่นั้นก็มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันประเทศของเรามีวัดอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่อยู่ในชนบท ซึ่งอาตมาภาพในฐานะเป็นเจ้าคณะภาค ก็ได้ไปตรวจในหลายจังหวัดด้วยกัน ในเขตภาค ปรากฏว่ามีวัดที่ไม่มีพระจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมาก
 
      โครงการบวชพระจำนวนแสนรูป ของวัดพระธรรมกาย หรือที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้คิดโครงการนี้ขึ้น ตลอดจนกระทั่งบวชสามเณรนั้น เราในฐานะที่เป็นพระสังฆาธิการ บางครั้งบางคราวเราไม่สามารถจะทำโครงการใหญ่ๆ อย่างนี้ ก็อยากจะขอให้พระสังฆาธิการทุกๆรูป สนับสนุนโครงการของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี  คือให้ความสำคัญกับโครงการนี้ ให้ความสะดวกกับโครงการทุกอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่หรือทางพระภิกษุสามเณรของวัดได้มาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบวช ก็ขอให้ทุกๆ ท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะการบวชพระภิกษุแสนรูป และบวชสามเณรเป็นจำนวนมากเช่นนี้ จะเป็นกำลังของพระศาสนาของเราในอนาคตกาลข้างหน้า เราทั้งหลายซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ เราทั้งหลายคงทราบดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้พระภิกษุสามเณรมีจำนวนลดน้อยลง และที่น่าเป็นห่วงก็คือมีวัดร้างจำนวนมาก เราก็ได้อาศัยโครงการบวชพระแสนรูปนี้ บางรูปที่อยู่นั้นก็ได้ไปทำประโยชน์ ด้วยไปเป็นเจ้าอาวาสบ้าง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสบ้าง ไปจำพรรษาในวัดที่ยังขาดแคลนพระภิกษุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ เราทั้งหลายที่ไปเยี่ยม แม้อาตมาก็เคยไปเยี่ยมอยู่หลายครั้ง ปรากฏว่าเพียงรูปสองรูป บางวัดก็ไม่มีพระและน่าเป็นห่วงอย่างมาก และโครงการบวชพระแสนรูปนี้ก็น่าอนุโมทนา เพราะเราจะได้มีกำลังมีพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในเขตภาคต่างๆนั้นอีกเป็นจำนวนมาก ก็ขอให้พระสังฆาธิการทุกๆ รูป ทุกๆท่านนั้น อนุโมทนาโครงการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับพระศาสนา และเป็นประโยชน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเรา เป็นประโยชน์ในการรักษาศาสนสมบัติและพระศาสนาของเราตลอดไป

พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
 
พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท

    ในโอกาสอันเป็นมงคลในวันนี้ นอกจากกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว ในอนาคตอีกไม่กี่วันกี่เดือนข้างหน้านี้ ก็มีโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทั่วราชอาณาจักรไทย

        เป็นที่ทราบกันดีว่า สังคมเราชาวไทยชาวพุทธแต่โบราณมา เมื่อมีลูกมีหลานเป็นผู้ชายเมื่ออายุครบบวช ต่างก็มีความประสงค์ที่จะให้บุตรหลานของตนเองได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างน้อยก็ 1 พรรษา

     ในอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ วัดพระธรรมกาย โดยหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี ก็ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาทุกปีที่ผ่านร่วมถึงปีนี้  อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทย และเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่เป็นชาวไทยชาวพุทธทั่วประเทศทั่วโลก ได้สนับสนุนให้บุตรหลานของตนได้มีโอกาสเข้ามาอุปสมบทในรุ่นเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ เพื่อให้ลูกหลานของเราชาวไทยได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยให้มีความรู้มีความเข้าใจ และช่วยสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป ถ้าครอบครัวใดผู้ใดสามารถสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเองได้อุปสมบท หรือผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานทั้งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะอนุญาตให้ผู้อยู่ในบังคับบัญชาลามาอุปสมบทในโครงการดังกล่าวได้ก็จะได้รับบุญกุศลและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้คณะสงฆ์ วัด และพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสรับใช้สังคมด้วยการดูแลรักษาบุตรหลานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของทุกท่านที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในรุ่นเข้าพรรษาดังกล่าว อาตมาในนามของคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนากับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งสถาบันครอบครัว ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

พระราชเมธี เลขานุการเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม
 
พระราชเมธี เลขานุการเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม
พระราชเมธี เลขานุการเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม

       หากเราได้มีโอกาสฝึกฝนหล่อหลอมจากคนดิบกลายเป็นคนสุขรู้จักบาปบุญคุณโทษถือว่าเป็นบุญวาสนาเป็นที่สุด ที่เกิดมาในโลกแล้วไม่กลับเป็นเปรตอสูรกายสัตว์เดรฉานสัตว์นรก แต่สามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นประโยชน์แก่สังคม หนึ่งคือ ไม่ทำบาปทั้งปวง สองทำกุศลให้ถึงพร้อม สาม ทำใจให้สุขใสเย็นสม่ำเสมออย่างนี้ การบวชก็คือการหล่อจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายให้มีความสงบ รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุกาลยิ่งนักในความคิดของพระเดชพระคุณที่ให้ผู้ชายไทยได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่วมเงาพุทธศาสนามีภาวะในความเป็นผู้นำที่ดี ผู้ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษดังกล่าวแล้วเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวง ขออนุโมทนาบุญ

พระเมธีวราภรณ์ จอล.วัดโมลีโลกยาราม กทม
 
พระเมธีวราภรณ์ จอล.วัดโมลีโลกยาราม กทม 
พระเมธีวราภรณ์ จอล.วัดโมลีโลกยาราม กทม

        เรื่องการบวชนั้น เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ลูกชายทุกคนจะต้องบวช ในสมัยก่อนเราใช้คำว่าบวชเรียน หมายความว่า บวชแล้วต้องเรียน การบวชเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ใครจะลาสิกขาไป หากได้รับการบวชเรียนอบรมสั่งสอนถือว่าเป็นคนดี เราจึงเรียกว่าบัณฑิต หรือทิด ที่เราเรียกกันนั่นเอง แต่สิ่งที่เราได้ในการเรียนการสอนในการบวช 1 พรรษา ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คนดิบกลายเป็นคนสุข ทำให้คนที่เป็นคนสุขได้กลายเป็นบัณฑิตผู้ฉลาด สามารถครองเรือนได้อย่างมีความสุข นี้เป็นประโยชน์ของการศึกษาในการบวช

 พระมหาชรินทร์ ปญญาวชิโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 พระมหาชรินทร์ ปญญาวชิโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
รูปที่นั่งตรงกลางคือ พระมหาชรินทร์ ปญญาวชิโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

        ในฐานะที่ราเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งที่ดี เราก็ไม่ควรที่จะละทิ้งสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสประพฤติปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ดี อย่างน้อยก็เป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดา ถ้าเรายังมีการบวชอยู่เรื่อยๆ อย่างนี้ เชื่อว่าพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเรานี้ จะยังความเจริญงอกงามอยู่ตราบนานเท่านาน บุคคลใดก็ตามถ้ามีธรรมมารักษาใจ เอาธรรมมารักษาใจ ใจจะเย็นสนิทตลอดกาล แต่ถ้าเอามารมารักษาใจเมื่อไร จะเกิดความเร่าร้อนเกิดความกระวนกระวาย ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์จึงเป็นสิ่งที่ดี คนใดใครก็ตามถ้าไม่มีธรรมะประจำจิตประจำใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ย่อมมีความเดือดร้อน ถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธองค์ มีวินัยรักษาจิตใจแล้วย่อมเกิดความเจริญงอกงามเกิดขึ้นกับตัวแน่นอน

พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
 
พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 
พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

     ใครมีเวลาว่างก็ขอเจริญพรมาบวช เพื่อเป็นการละเว้นเป็นการทำให้ตนเองบริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์ใจ และบริสุทธิ์วาจา เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในการนี้ใคร่ขอเจริญพรพระสังฆาธิการทุกระดับได้โปรดช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้คนบวชในท้องถิ่นในท้องที่เพื่อที่จะเป็นพระดีพระแท้ในตำบลในอำเภอของตนเอง และเป็นที่กราบไหว้ของสาธุชนอย่างสนิทใจ เพราะเมื่อบวชเป็นพระแล้ว จะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ล้ำเลิส และจะทำให้ตนเองนั้นหลุดออกจากความวุ่นวายสับสนในปัจจุบัน คนที่จะหลุดพ้นจากความวุ่นวายนั้นจะต้อง
  
1) ทำใจให้สะอาด
2)สว่าง และ
3)สงบ
 
     เมื่อได้ 3 ประการแล้วถือว่าเป็น basic ของการปฏิบัติธรรม แล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ แม้จะไม่ได้เป็นพระฝ่ายบริหาร จะเป็นพระลูกวัด ก็จะทำให้พระสงฆ์ที่เป็นฝ่ายบริหารนั้นมีความสนิทใจสบายใจ
 
     ดังนั้น กระผมและอาตมาภาพจึงใคร่ขอเจริญพรคณะสงฆ์ของเรา ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนชายไทยแท้ มีศรัทธาอย่างแท้จริงมีความเคารพนอบน้อมมีความเคารพพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง บวชเพื่อสานต่อสืบต่องานพระพุทธศาสนา ขอเจริญพร

พระสิริพัฒนากร จอภ.เมือง จอว.วัดทุ่งศรีเมืองจ.อุบลราชธานี
 
        ผู้ใดที่ได้โปรดแม่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ถึงถึงพระรัตนตรัยก็ถือว่าเป็นยอดกตัญญู นี่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ ฉะนั้นกุลบุตรลูกหลานที่มีโอกาสในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกจะได้เกิดความอุ่นใจ และเกิดความซาบซึ้งในพระพุทธคุณและก็เป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญู

พระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
 
พระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย 
พระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย 

       เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้พระสงฆ์สามเณรมีจำนวนลดลง มีโครงการบวชนี้ก็ทำให้พระสงฆ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าหลังจากออกพรรษาไปแล้ว ท่านทั้งหลายจะมีกิจภาระส่วนตัวต้องลาสิกขาไปบ้าง แต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ในพระพุทธศาสนา และช่วยกันจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนา สิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศล เรียกว่ามหากุศล เพราะญาติโยมที่สละบุตรหลายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านได้อยู่ต่อไปจนตลอดชีวิตเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้ทุกท่านได้รับบุญใหญ่นี้โดยทุกท่านเทอญ

สมัครบวช ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 กรกฎาคม 2556 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 
โทร. 02-831-1234 และ 087-707-7771 ถึง 3
 
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
งานบวชพระ
 
 
งานบวชพระ


ข่าวดารา งานแถลง พระเจสัน บวชไม่สึก
โครงการบวชอื่นๆ ในปี 2556
 
 
การเตรียมตัวเข้าอบรมโครงการอุปสมบทหมู่กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่รวมผลการปฎิบัติธรรมพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่
บวชเปลี่ยนชีวิต พลิกชีวิตด้วยบุญบวชเริ่มก้าวย่างออกเดินธุดงค์ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2
โอวาทอันทรงคุณค่าของพระเถรานุเถระเกี่ยวกับโครงการบวชพระ 100,000 รูปDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์