อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 3


[ 13 ต.ค. 2554 ] - [ 17508 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 3
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 3
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 5. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยความปลื้มปีติใจอย่างที่สุดนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แกล้วกล้า อาจหาญ และไม่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างจะมาเฝ้าอนุโมทนาบุญ และคอยปกปักรักษาทุกคนให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัย และด้วยผลแห่งบุญนี้ จะเป็นเกราะแก้วคุ้มครองป้องกันคนภัยคนพาลและภัยอันตรายทั้งหลายไม่ให้เข้ามากล้ำกราย หรือทำอันตรายต่อทุกคนได้
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญจากการทอดกฐินจะส่งผลทำให้เทวดาทั้งหลายต่างจะมาเฝ้าอนุโมทนาบุญ
และคอยปกปักรักษาทุกคนที่ทำ ให้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัย
 
        กล่าวคือ ไม่ว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ จะเดินทางไปอยู่ ณ แห่งหนตำบลไหน หรือจะไปอยู่ ณ มุมใดในโลกก็ตาม ทุกคนจะมีบุญนี้คอยตามคุ้มครองปกปักรักษาเหมือนเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวชั้นเลิศที่คอยปกป้องอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ทุกคนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง กล่าวได้ว่า “ภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาหานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ แม้เพียงปลายเล็บ ก็ไม่อาจจะมาทำอันตรายได้” ด้วยเหตุนี้ จะทำให้ทุกคนหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข โดยไม่ต้องหวาดกลัวว่า ใครจะมาลอบทำร้ายหรือทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญจากการทอดกฐินจะส่งผลทำให้ทุกคนที่ทำจะมีบุญนี้คอยตามคุ้มครองปกปักรักษา
เหมือนเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวชั้นเลิศที่คอยปกป้องอยู่ตลอดเวลา
 
        นอกจากนี้ เมื่อถึงคราวที่วิบากกรรมเก่าในอดีตชาติที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ได้ช่องตามมาส่งผล จนทำให้ต้องประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ เช่น ประสบกับภาวะน้ำท่วม หรือไฟไหม้ เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะไปดลจิตดลใจให้มีคนมาคอยช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
เมื่อถึงคราวที่วิบากกรรมเก่าในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผล จนทำให้ต้องประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ
บุญจากการทอดกฐินจะไปดลจิตดลใจให้มีคนมาคอยช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยอย่างเป็นอัศจรรย์
 
        ถ้าหากนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ ได้มีโอกาสออกบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะไปอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตาม เช่น ตามป่า ตามเขา หรือในถ้ำ เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าว จะเป็นเกราะแก้วคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้กับทุกคน อีกทั้งเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างจะมาเฝ้าอนุโมทนา และคอยปกป้องอารักขา ประดุจเป็นผู้คุ้มกันบรรดาศักดิ์ให้กับทุกคน ซึ่งจะทำให้ปลอดกังวลจากเรื่องราวต่างๆ และสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง จนเป็นผลทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้โดยง่ายอีกด้วย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
หากผู้ทำบุญกฐินออกบวชในพระพุทธศาสนา บุญจากการทอดกฐินจะส่งผลให้เทวดาทั้งหลาย
ต่างจะมาเฝ้าอนุโมทนา และคอยปกป้องอารักขา ประดุจเป็นผู้คุ้มกันบรรดาศักดิ์
 
        อานิสงส์ข้อที่ 6. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินด้วยความปลื้มปีติใจอย่างที่สุดนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนมีโภคทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพราะบุญนี้จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของทุกคน แล้วจะไปดึงดูดเอาบุญที่ทุกคนเคยทำเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ช่องตามมาส่งผลในภพชาติปัจจุบัน เช่น สมมุติว่าในหลายภพหลายชาติก่อนๆโน้น นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใดได้เคยทำบุญสร้างวัดเอาไว้ เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบัน ถ้าหากผลแห่งบุญจากการสร้างวัดที่เขาได้เคยทำเอาไว้ในภพชาติดังกล่าว เริ่มมีกำลังส่งผลอ่อนลง และยังไม่ได้ช่องที่จะตามมาส่งผล
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญจากการทอดกฐินจะไปดึงดูดเอาบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้ในอดีตชาติ
ให้ได้ช่องตามมาส่งผลในภพชาติปัจจุบัน
 
        ทันทีที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้นตัดสินใจนำปัจจัยมาทำบุญทอดกฐิน บุญนี้จะไปดึงดูดเอาบุญที่เขาได้เคยสร้างวัดเอาไว้ในอดีตชาติให้ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับบุญทอดกฐินที่เขาเพิ่งจะทำไป เมื่อบุญสร้างวัดในอดีตชาติและบุญทอดกฐินดังกล่าวได้มาประมวลรวมกันส่งผล จะส่งผลทำให้ในภพชาติปัจจุบันเขาจะทำมาค้าขึ้นและมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างเป็นอัศจรรย์
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
ทันทีที่ตัดสินใจนำปัจจัยมาทำบุญทอดกฐิน บุญนี้จะไปดึงดูดเอาบุญที่ได้เคยทำไว้
ในอดีตชาติ ให้ได้ช่องตามมาส่งผลร่วมกับบุญทอดกฐินที่เพิ่งจะทำไป
 
        สำหรับในกรณีของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคน แม้ในอดีตชาติไม่ค่อยได้สั่งสมบุญอะไรมามากนัก แต่ถ้าในภพชาติปัจจุบัน เขาเหล่านั้นยอมตัดความตระหนี่ออกจากใจ โดยการสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากยิ่ง ทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างสุดกำลังความสามารถ ด้วยความปลื้มปีติอย่างสุดฤทธิ์สุดเดช ด้วยผลแห่งบุญจากการทอดกฐินนี้ จะไปเชื่อมจรดที่ศูนย์กลางกายของเขาเหล่านั้นอย่างหนาแน่น เมื่อกำลังบุญหนาแน่น มากเข้าๆ ก็จะสามารถไปรื้อผังจนถาวรที่ติดตัวเขาเหล่านั้นมาข้ามภพข้ามชาติออกไปได้ เมื่อผังแห่งความจนและผังแห่งความตระหนี่ถูกรื้อออกไปแล้ว ผลแห่งบุญทอดกฐินที่เขาเหล่านั้นได้ตั้งใจทุ่มเททำไปอย่างเต็มที่เต็มกำลัง จะส่งผลทำให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานอย่างอัศจรรย์ทันตาเห็นในภพชาติปัจจุบัน โดยไม่ต้องรอไปถึงภพชาติหน้า
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
ผลแห่งบุญทอดกฐินที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำไปอย่างเต็มที่เต็มกำลัง จะส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จ
ในธุรกิจหน้าที่การงานอย่างอัศจรรย์ทันตาเห็นในภพชาติปัจจุบัน
 
        นอกจากนั้น ด้วยความที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเหล่านั้น ได้ตัดความตระหนี่ออกจากใจไปได้ ก็จะกลายเป็นอุปนิสัยหรือเป็นผังติดตัวเขาเหล่านั้นไปข้ามภพข้ามชาติ ซึ่งจะทำให้ในภพชาติต่อๆไปเขาเหล่านั้นจะสามารถตัดความตระหนี่ออกจากใจไปได้ง่ายยิ่งขึ้นไปกว่าในภพชาติปัจจุบัน จนเขาเหล่านั้นสามารถรื้อผังแห่งความตระหนี่ที่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายออกไปได้อย่างหมดจด เมื่อผังแห่งความตระหนี่ถูกรื้อออกไปได้อย่างหมดจดแล้ว เขาเหล่านั้นก็จะไม่ต้องกลับมายากจนอีก โดยเขาเหล่านั้นจะมีแต่ทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ และจะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้น ซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นอภิอัครบรมมหาเศรษฐีแนวหน้า คู่บุญพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทุกภพทุกชาติ
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
เมื่อผังแห่งความตระหนี่ถูกรื้อออกไปได้อย่างหมดจดแล้ว จะส่งผลให้ไม่ต้องกลับมายากจนอีก
จะมีแต่ทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ
 
 
อ่านรายละเอียด...
  
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย กฐินสร้างทุกสิ่ง


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน