อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 20


[ 31 ธ.ค. 2554 ] - [ 16147 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 20


พิธีทอดผ้าป่า
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า ตอนที่ 20

เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกของบิดามารดาและญาติสนิทมิตรสหายของลูกๆ ที่ละโลกไปแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกของบิดามารดา
และญาติสนิทมิตรสหายของลูกๆ ที่ละโลกไปแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
      อานิสงส์ข้อที่ 20. ด้วยอานิสงส์ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ได้ตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความปลื้มปีติเบิกบานใจอีกทั้งลูกๆ ยังได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาทำบุญทอดผ้าป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบสุดๆ และทุกครั้งที่ตัวลูกสั่งสมบุญลูกๆ ก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่งไปให้กับบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาของลูกๆหรือญาติสนิทมิตรสหายต่างๆ เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในปรโลกของบิดามารดาและญาติสนิทมิตรสหายของลูกๆ ที่ละโลกไปแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประณีตขึ้น และก็มีความสุขขึ้นเป็นอย่างมาก 
 
ระยะเวลาในการถูกทัณฑ์ทรมานในยมโลกก็จะถูกลดทอนให้ลดลงไปเรื่อยๆ ตามกำลังแห่งบุญ 
 
ระยะเวลาในการถูกทัณฑ์ทรมานในยมโลกก็จะถูกลดทอนให้ลดลงไปเรื่อยๆ ตามกำลังแห่งบุญ

      คือถ้าบิดามารดา หรือญาติสนิทมิตรสหายของตัวลูก ไปบังเกิดอยู่ในอบายภูมิที่สามารถจะรับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ได้ เช่น อยู่ในยมโลก เป็นต้น กระแสธารแห่งบุญที่ประกอบไปด้วยความรักและความปรารถนาดีนี้ก็จะไหลไปจรดเชื่อมอยู่ที่ศูนย์กลางกายของบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้น เมื่อกระแสบุญได้ไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของบิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเช่นนี้ ก็จะส่งผลทำให้วิบากกรรมต่างๆ ที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้เจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ระยะเวลาในการถูกทัณฑ์ทรมานในยมโลกก็จะถูกลดทอนให้ลดลงไปเรื่อยๆ ตามกำลังแห่งบุญนั่นเอง
 
ด้วยผลแห่งบุญจะส่งผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักถูกแปรเปลี่ยนให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ด้วยผลแห่งบุญะส่งผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รัก
ถูกแปรเปลี่ยนให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

      และที่สำคัญ ยิ่งตัวลูกหมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับบิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมออยู่เป็นประจำ จนกำลังบุญดังกล่าวมีปริมาณที่หนาแน่นมากพอที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่ ด้วยผลแห่งบุญดังกล่าวก็จะส่งผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นถูกแปรเปลี่ยนให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นผลทำให้บิดามารดาหรือบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจและซาบซึ้งใจที่ตัวลูกได้ทำบุญแล้วอุทิศส่งไปให้กับพวกเขาอย่างสุดๆ

ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้มหาปูชนียาจารย์เมตตาเอาบุญที่ตัวลูกได้ทุ่มเททำไปส่งให้ถึงมหานรกหรืออุสสทนรกด้วยวิธีพิเศษ
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้มหาปูชนียาจารย์เมตตาเอาบุญที่ตัวลูก
ได้ทุ่มเททำไปส่งให้ถึงมหานรกหรืออุสสทนรกด้วยวิธีพิเศษ

      แต่ถ้าหากบิดามารดา หรือบุคคลที่ละโลกไปแล้วไปบังเกิดอยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถรับบุญได้ เช่น กำลังได้รับการทัณฑ์ทรมานอยู่ในมหานรกหรืออุสสทนรกขุมต่างๆ เป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อีกทั้งทุกครั้งที่ตัวลูกสั่งสมบุญ ตัวลูกยังได้ใส่ชื่อของบิดามารดา หรือบุคคลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบเฉพาะเจาะจงส่งไปให้ ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้มหาปูชนียาจารย์เมตตาเอาบุญที่ตัวลูกได้ทุ่มเททำไปส่งให้ถึงมหานรกหรืออุสสทนรกด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งจะเป็นผลทำให้วิบากกรรมของบิดามารดา หรือบุคคลต่างๆ เหล่านั้นเจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆ
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ภาพของการทำบุญทอดผ้าป่าจะพลันไปปรากฏฉายให้ท่านเทพบุตรเทพธิดา ได้เห็นแบบฉากต่อฉาก
 
ด้วยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลทำให้ภาพของการทำบุญทอดผ้าป่า
จะพลันไปปรากฏฉายให้ท่านเทพบุตรเทพธิดา ได้เห็นแบบฉากต่อฉาก

      ยิ่งถ้าหากบิดามารดา หรือบุคคลที่ละโลกไปแล้ว ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่ในเทวโลก คือตั้งแต่ภุมมะเทวา รุกขเทวา อากาศเทวา ไปจนถึงสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเป็นต้น ด้วยผลแห่งบุญที่ตัวลูกตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดผ้าป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแบบสุดๆ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันอีกทั้งยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่งไปให้กับบุคคลอันเป็นที่รักที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ด้วยผลแห่งบุญนี้ ก็จะส่งผลทำให้ภาพของการทำบุญทอดผ้าป่าที่ตัวลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะพลันไปปรากฏฉายให้ท่านเทพบุตรเทพธิดา ได้เห็นแบบฉากต่อฉาก
 
เมื่อท่านเทพบุตรเทพธิดาได้อนุโมทนาในบุญกายทิพย์ของเทพบุตรเทพธิดาจะมีการเปลี่ยนวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งๆ ขึ้นไป
 
เมื่อท่านเทพบุตรเทพธิดาได้อนุโมทนาในบุญกายทิพย์ของเทพบุตรเทพธิดา
จะมีการเปลี่ยนวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งๆ ขึ้นไป

      และเมื่อท่านเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นได้เห็นและได้อนุโมทนาในบุญทุกๆ บุญของตัวลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระแสธารแห่งบุญก็จะไหลไปจรดเชื่อมติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเขา ซึ่งจะส่งผลทำให้กายอันเป็นทิพย์ของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนวัยหรือลดวัยจนกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งๆ ขึ้นไป
นอกจากนี้ ผลแห่งบุญดังกล่าวยังส่งผลทำให้ทิพยสมบัติต่างๆ มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ละเอียดขึ้น อีกทั้งยังประณีตและสวยงามเพิ่มขึ้นอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ความเป็นอยู่ในเทวโลกของเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้น ก็จะมีความสุขที่เพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมนั่นเอง

      ส่วนว่าอานิสงส์แห่งบุญทอดผ้าป่าภาคพิเศษข้อต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นเช่นไร ก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อในตอนต่อไป  

 
พิธีทอดผ้าป่า ประวัติความเป็นมาของการทำบุญทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555
กำหนดการ พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 5  อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7   อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 13
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 15
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 16
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 18


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 21อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 21

บรรยากาศวันแรก การเดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์บรรยากาศวันแรก การเดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

ชีวิตของผมต้องชีวิตสมณะเท่านั้นชีวิตของผมต้องชีวิตสมณะเท่านั้นHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน